Kesätöiden kautta tiiminvetäjäksi – “Erityisen mieluista on se, että mietimme projekteja entistä enemmän yhdessä”

Merle Uljas työskentelee Ikaalisten Matkatoimistossa.

Matkailu sekä erilaiset kulttuurit ovat aina olleet lähellä Merle Uljaan sydäntä.

Merle Uljas tuli kuusi vuotta sitten IMT:lle kesätöihin myynnin tueksi ja vakinaistui pian määräaikaisesta pestistä kokoaikaiseksi työntekijäksi. Jo saman kesän aikana Merle pääsi etenemään laivatuotannon tehtäviin, ja nykyään hän työskentelee tiiminvetäjänä, jonka vastuualueita ovat lennot, laivat, bussit ja vuokra-autot. Työn luonne on muuttunut paljon vuosien varrelle digitalisaation myötä, ja asiakkaan käyttökokemukseen mutta myös yhdessä tekemiseen panostetaan entistä tehokkaammin.


 

Merle Uljas oli vuoden 2015 keväällä loppusuoralla matkailun restonomin opintojaan Tamkin Ikaalisten toimipisteessä, kun hän haki töihin IMT:lle.

– Työskentelin kesän myynnissä asiakaspalvelun tehtävissä. Pian työtehtäväni muuttuivat koskemaan laivatuotantoa. Hoidin Viron, Ruotsin ja Pietarin reittejä sekä risteilyjä. Päivittäiseen työnkuvaani kuului muun muassa yhteistyön tekeminen eri laivayhtiöiden kanssa. Se oli erilainen kokemus, sillä ennen olin ainoastaan asiakkaiden kanssa tekemisissä.  Laivatuotannon tehtävissä olin pääosin tekemisissä yhteistyökumppaneidemme kanssa ja opin, miten matkoja tuotetaan.

Työ oli vielä Merlen uran alkuaikoina hyvin aikaa vievää ja erilaista kuin nykyään, sillä esimerkiksi kaikki laivojen matkustajalistat täytyi tulostaa, lähettää ja tarkistaa. Kaikki kiintiöt varattiin ja muutokset tehtiin manuaalisesti. Digitaalisten järjestelmien käyttöönotto kuitenkin tuki kehitystä.

– Meille tuli uusi laivaintegraatio yhteistyökumppanimme Tallink Siljan järjestelmään, joka helpotti ja nopeutti työntekoa. Enää ei tarvinnut varata paikkoja manuaalisesti, vaan järjestelmä hoiti kaikki reaaliaikaisesti. Tärkein ominaisuus oli kuitenkin, että pystymme nyt tarjoamaan asiakkaillemme enemmän laivapalveluja, mikä on myös parantanut asiakaskokemusta.

IMT:llä kehitetään Merlen mukaan jatkuvasti uutta ja panostetaan siihen, että asiakkaan tarpeet ja odotukset lomasta kohtaavat todellisuuden. Erityisen mieluista on se, että projekteja mietitään nykyään enemmän yhdessä, mitä ei tehty ennen.

– Pohdimme koko ajan, kuinka voimme tuottaa onnistuneita lomakokemuksia asiakkaillemme ja mitä voimme tehdä asiakkaan matkakokemuksen parantamiseksi. On ollut hienoa olla mukana kehittämässä uusia toimintamalleja.

Muutama vuosi sitten organisaation muutoksen myötä IMT:llä alettiin tutkia mahdollisuuksia matkatuotannon laajentamiseen kauemmas Eurooppaan. Aiemmin matkat olivat suuntautuneet pääosin Baltiaan.

– Olin kehitystiimissä mukana, jonka kesken mietimme muun muassa, miten pystymme tarjoamaan asiakkaillemme enemmän matkakokemuksia ja uusia matkakohteita. Halusimme tarjota asiakkaillemme jotain uutta ja erilaista.

Uudistamisen myötä IMT:llä otettiin käyttöön uusi lentojärjestelmä Sabre, josta rakennettiin yhdessä it-yhteistyökumppanimme kanssa integraatio. 

– Sen ansioista pystymme suoraan tarjoamaan lentoja asiakkaillemme ilman manuaalisia vaiheita eli ilman kiintiöiden varaamista kuten myös entistä monipuolisempia vaihtoehtoja. Ensin valikoimiimme tulivat Euroopan kaupunkilomat ja sitten rantalomat. Nyt voimme esimerkiksi tarjota lentoja maailman eri kolkkiin.

Merlestä ollut hienoa olla kehityksessä mukana ja huomata, että tiimin työllä on ollut aidosti vaikutusta. 

– Lisäksi olen nähnyt, miten digitalisaatio on muuttanut matkailua sekä matkailumarkkinointia ja myyntiä. Matkailu on yksi maailman suurimpia ja dynaamisimpia toimialoja, jonka kasvua on erityisesti viime vuosina kiihdyttänyt digitalisaatio. Nykyisin lähes kaikki matkat varataan verkosta ja suuri osa älypuhelimella.

IMT:n organisaatiomuutoksen myötä työntekijät jaettiin tiimeihin. Sen myötä Merlestä tuli tiiminvetäjä, jonka vastuualueisiin kuuluvat lennot, laivat, bussit ja vuokra-autot. Nykyään hänen työnkuvaansa lukeutuvat erilaisten kehittämisprojektien vetäminen, osaamisen kehittäminen, suunnittelu, hinnoittelu, kannattavuuden seuranta, prosessien kuvaaminen ja sisältötuotanto.

– On mahtavaa työskennellä tiimin kanssa, jossa toiminnan tavoite on kaiken aikaa keskiössä. Tiimin jäsenet tulevat mielellään työpaikalle, toisen jaksamisesta huolehditaan ja apu on saatavilla. Työtä, asiakkaita sekä työtovereita arvostetaan. Minut hyväksytään, ja minua arvostetaan sellaisena kuin olen.

Merle huomioi, että IMT:n työkulttuurissa kannustetaan itseohjautuvuuteen.

–  Sen vuoksi jokainen työntekijä on itse vastuussa omasta työstään ja hyvinvoinnistaan. Vastuu luo sitoutuneisuutta, mikä on tietenkin hyväksi organisaatiolle. Lisäksi on tärkeää, että jokainen voi olla työssään oma itsensä.

Työnantaja on tukenut Merlen kouluttautumista työn ohessa, ja hän on suorittanut valmentava johtajuus -koulutuksen Helsingin yliopistossa. Äskettäin Merle aloitti palveluliiketoiminnan johtamisen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen Tamkissa.

– Minusta on tärkeää kehittää omaa osaamistaan jatkuvasti. Opinnot ovat antaneet minulle tietoja ja taitoja työskennellä tiiminvetäjänä erilaisissa työ- ja kehittämistehtävissä, Merle kuvailee.

Matkailu sekä erilaiset kulttuurit ovat aina olleet lähellä Merlen sydäntä. Hän kertoo nauttivansa siitä, että on saanut tehdä sellaista työtä, mistä pitää.

– Arvostan sitä, että työni on monipuolista ja joustavaa. Parasta on ollut vapaus ja se, että olen saanut tehdä paljon etätöitä. Asuin aiemmin esimerkiksi kaksi vuotta Nummelassa, ja tein töitä sieltä käsin. Lisäksi nykyään ollaan itseohjautuvampia, mikä on osoitus siitä että työntekijöihin luotetaan. 

Lisäksi IMT:llä vallitseva työilmapiiri saa suitsutusta.

– Työkaverit ovat todella mukavia sekä huumorintajuisia ja aina valmiita auttamaan. IMT:llä on aika hauska ilmapiiri, ja hyvähenkinen vitsailu lisää viihtyvyyttä työpaikalla. Hyvä huumori yhdistää työporukkaa, eikä ketään jätetä porukan ulkopuolelle.