Ikaalisten matkatoimisto

Lisä- ja erityisehdot 1.7.2018 ja sen jälkeen tehtyihin varauksiin

Ikaalisten matkatoimisto soveltaa yleisten matkapakettiehtojen 1.2 ja 1.3 kohtien nojalla kaikkien yleisten matkapakettiehtojen alaisten matkapakettien myyntiin seuraavia lisä- ja erityisehtoja, koska matkoihimme liittyvät kuljetusehdot sekä hotellien- ja lentoyhtiöiden sopimusehdot ovat poikkeuksellisia.

Nämä lisä- ja erityismatkaehdot koskevat 1.7.2018 alkaen tehtyjä matkapakettisopimuksia. Pyydettäessä toimitamme ehdot kirjallisina. Ikaalisten Matkatoimiston esitteessä ja internetsivuilla esitellyt matkat, jotka kestävät yli 24h tai sisältävät yöpymisen ja ovat hankittu pääasiassa yksityiseen tarkoitukseen ovat matkapaketteja ja ne kuuluvat matkapalveluyhdistelmistä annetun lain mukaisen vakuuden piiriin. Ikaalisten Matkatoimisto Oy on asettanut vakuuden Suomen Kuluttajavirastolle.

Ikaalisten Matkatoimiston lisä- ja erityisehdot

Sopimuksen syntyminen ja hinnan maksaminen
Yleisten matkapakettiehtojen mukaisesti matkustajaa sitova sopimus syntyy, kun matkanjärjestäjän määräämä ensimmäinen maksusuoritus on maksettu viimeistään eräpäivänä. Ryhmävarauksissa, joissa asiakkaalle on annettu kirjallinen tarjous, matkustajaa sitova sopimus syntyy jo silloin, kun asiakas hyväksyy tarjouksen.

Maksaminen: Lähetämme matkaohjelman mukana laskun. Ilmoittautumismaksu on osa matkan hintaa ja se erääntyy maksettavaksi 7 päivää varauksen jälkeen ja loppumaksu kuukausi ennen matkan alkua. Ilmoittautumismaksun osuus on 20% koko matkan hinnasta.

Verkkovarausten kuluton peruutus
Varmista paikkasi matkalla ja varaa heti verkkokaupasta, voit silti miettiä asiaa vielä yön yli. Voit perua varauksen kuluitta 24 tunnin sisällä varaamisesta, mikäli lähtöön on peruutushetkellä vähintään 7 vuorokautta. Lue lisää verkkokaupan riskittömästä varaamisesta.

Matkustajan oikeus peruuttaa matka ennen matkan alkamista
Yleisten matkapakettiehtojen kohdan
4.1.a) tarkoittamissa peruutustilanteissa veloitamme toimistokuluina
15€/henkilö alle 120€/henkilö maksavissa matkoissa
25€/henkilö 120€/hlö tai sen yli maksavissa matkoissa
100€/henkilö lennon sisältävillä matkoilla

Matkanjärjestäjä pidättää oikeuden veloittaa peruutustilanteissa todelliset kulut, jotka saattavat ylittää kohdissa 4.1 a-e mainitun peruutusmaksun. Asiakkaan peruuttaessa matkan veloitetaan häneltä todelliset, palveluntuottajien (esim. lentoyhtiön, laivayhtiön, hotellin) veloittamat kulut täysimääräisinä. Kirjoitetuista lentolipuista ei yleensä suoriteta takaisinmaksua. Nimilistojen lähetyksen jälkeen hotellihuoneista ja laivalipuista ei yleensä suoriteta takaisinmaksua. Sovellettaessa tätä ehtoa, asiakkaalla on oikeus saada erittely mihin matkan kohtaan veloitettu kulu kohdistuu. Matkanjärjestäjä toimittaa erittelyn pyydettäessä.

Matkustajan oikeus muuttaa sopimusta ja luovuttaa se toiselle
Yleisten matkapakettiehtojen kohdan 7.1. tarkoittamissa muutos tilanteissa, matkanjärjestäjä pidättää oikeuden veloittaa asiakkaalta palveluntuottajien veloittamat aikaisemman varauksen peruuntumisesta syntyneet kulut täysimääräisinä. Toimistokulu muutostilanteissa on 25€ per varaus. Ryhmävarausten muuttaminen tarjouksen hyväksymisen jälkeen ei ole yleensä mahdollista, muutostilanne katsotaan tapauskohtaisesti. Kysy muutos mahdollisuudesta toimistostamme.

Yleisten matkapakettiehtojen kohdan 7.2. tarkoittamissa tietojen muutos tai luovutus tilanteissa, matkanjärjestäjä pidättää oikeuden veloittaa asiakkaalta 25€ toimistokulun lisäksi palveluntuottajien veloittamat muutoskulut täysimääräisinä.

Hinnanmuutokset valuuttakurssimuutosten takia
Ikaalisten Matkatoimisto pidättyy oikeudestaan korottaa matkan hintaa Yleisten matkapakettiehtojen 8 kohdan mukaisesti sopimuksen teon jälkeen valuuttakurssimuutosten takia. Vastaavasti Ikaalisten Matkatoimistolla ei ole velvollisuutta alentaa matkan hintaa valuttakurssimuutosten takia.

Suomen puolen liitäntäkuljetuksen kuljetusmuodon muutos vähäisen osanottajamäärän vuoksi
Ikaalisten Matkatoimistolla on oikeus vaihtaa kuljetusmuotoa Suomen puolella tapahtuvissa erillisissä liitäntäkuljetuksissa viimeistään 7 vuorokautta ennen matkan alkua vähäisen osanottajamäärän vuoksi.

Matkan peruuttamistapa, -ajankohta ja sen merkitys
Mikäli matkaa ei ole maksettu viimeistään eräpäivänä, Ikaalisten Matkatoimistolla on oikeus peruuttaa matka ilman ilmoitusta. Laskun maksamatta jättäminen ei tarkoita peruuttamista, vaan peruutus on tehtävä toimistoomme.

Asiakkaan peruessa matkavarauksensa katsotaan peruutusajankohdaksi se hetki, jolloin Ikaalisten Matkatoimisto saa tiedon peruutuksesta toimistomme aukioloaikoina.

Ikaalisten Matkatoimiston vahingonkorvausvastuu
Helposti särkyvät tavarat, lääkkeet ja arvoesineet on kuljetettava käsimatkatavaroina. Suosittelemme mahdollisen kotivakuutuksen matkaosan kattavuuden tarkistamista ja/tai matkavakuutuksen ottamista, johon sisältyy riittävä peruutusturvavakuutus.

Avustamisvelvollisuus
Yleisten matkapakettiehtojen kohdan 2.1. mukaisesti Ikaalisten Matkatoimistolla on palvelupuhelinnumero poikkeus- ja hätätapauksia varten +358 600 – 301 220. Puhelun hinta 2,96 € + pvm

Vakuuden asettaminen matkapakettituotannosta
Ikaalisten Matkatoimisto Oy on asettanut matkapakettituotannostaan vakuudeen Kuluttajavirastolle.  Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Siltasaarenkatu 12 A, 00530 Helsinki, puhelin: 029 505 3000, s-posti: kirjaamo@kkv.fi

Muutosvarauma
Varaamme oikeuden muuttaa matkaehtoja ja muita tietoja ennen sopimuksen syntymistä.