Ikaalisten matkatoimisto

Lisä- ja erityisehdot 30.6.2018 tai sitä aikaisemmin tehtyihin varauksiin

Ikaalisten matkatoimisto soveltaa YVE 1.2. ja 1.3. kohtien nojalla kaikkiin yli 2 vrk kestävien matkojen myyntiin seuraavia lisä- ja erityisehtoja, koska matkoihimme liittyvät kuljetusehdot sekä hotellien- ja lentoyhtiöiden sopimusehdot ovat poikkeuksellisia.

Nämä lisä- ja erityismatkaehdot koskevat 1.7.2009 alkaen tehtyjä valmismatkasopimuksia. Pyydettäessä toimitamme ehdot kirjallisina. Ikaalisten Matkatoimiston esitteessä ja internetsivuilla esitellyt matkat, jotka kestävät yli 2 vuorokautta ovat valmismatkoja ja ne kuuluvat valmismatkoista annetun lain mukaisen vakuuden piiriin. Ikaalisten Matkatoimisto Oy on antanut vakuuden Suomen Kuluttajavirastolle.

Ikaalisten Matkatoimiston lisä- ja erityisehdot

1. Peruutus vähäisen osanottajamäärän vuoksi

Ikaalisten Matkatoimiston tarjoamien matkojen toteuttamiseen vaaditaan vähimmäismäärä matkustajia. Jos matkalle ei ole ilmoittautunut riittävästi osanottajia, matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matka viimeistään 14 vuorokautta ennen matkan alkua, risteilyt viimeistään 3 vuorokautta ennen matkan alkua. Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa tai vaihtaa kuljetusmuotoa Suomen puolella tapahtuvissa erillisissä liitäntäkuljetuksissa viimeistään 14 vuorokautta ennen matkan alkua, risteilyissä viimeistään 3 vuorokautta ennen matkan alkua (poik.YVE 11.1.a).

2. Peruutuskulut ilman syytä tapahtuvissa peruutuksissa

2.1. Yleisten valmismatkaehtojen kohdan 4.1.a) tarkoittamissa peruutustilanteissa veloitamme peruutuskuluna:
15€/henkilö alle 120€ matkoissa
25€/henkilö yli 120€ matkoissa
100€/henkilö lennon sisältävillä matkoilla

2.2. Yleisten valmismatkaehtojen kohdan 4.1.b) tarkoittamissa peruutustilanteissa veloitamme peruutuskuluna:
35€/henkilö alle 120€ matkoilla
50€/henkilö 120-199€ matkoilla
75€/henkilö 200-299€ matkoilla
100€/henkilö yli 299€ matkoilla
150€/henkilö reittilennon sisältävillä matkoilla

2.3. Asiakkaan peruuttaessa matkan ilman erityistä syytä, veloitetaan häneltä peruutuskulujen lisäksi todelliset, palveluntuottajien (esim. lentoyhtiön, hotellin) veloittamat kulut täysimääräisinä. Kirjoitetuista lentolipuista ei yleensä suoriteta takaisinmaksua. Nimilistojen lähetyksen jälkeen hotellihuoneista ja laivalipuista ei myöskään yleensä suoriteta takaisinmaksua.

3. Matkustajaa kohdanneen odottamattoman tai vakavan tapahtuman vuoksi tapahtuvan peruutuksen peruutuskulut

Jos matkustajaa kohtaa odottamaton ja vakava tapahtuma ja hänellä on valmismatkalain 15 §:n 1. mom. 3-kohdan ja yleisten valmismatkaehtojen mukainen oikeus peruuttaa matka, perimme 2.1. kohdassa mainittujen peruutuskulujen lisäksi korvauksen ennakkoon maksamistamme palveluista, joista yhtiöllämme ei ole hinnanpalautusoikeutta (esim. lennot, majoituspalvelut).

Emme veloita tässä tilanteessa saamatta jäänyttä liikevoittoamme.

Kehotamme matkustajaa ottamaan matkavakuutuksen, johon sisältyy peruutusturva. Eri yhtiöiden vakuutusten peruutusturva voi vaihdella. Pyydämme, että matkustaja tarkistaa, onko hänen vakuutukseensa sisältyvä peruutusturva riittävä.

4. Matkustusajankohdan tai matkakohteen muuttaminen

Asiakkaan halutessa muuttaa matkustusajankohtaa tai matkakohdetta aikaisemmin kuin 35 vrk ennen lähtöä niin ettei matkan hinta muutu oleellisesti, peritään muutoskuluina 25€/varaus, myöhemmin kuin 35 vrk ennen lähtöä muutos käsitellään YVE:n mukaisesti aikaisemman varauksen peruutuksena ja uutena varauksena. Kysy muutos mahdollisuudesta toimistostamme. Lennon sisältävien matkojen ja ryhmävarausten muuttaminen ilmoittautumismaksun maksamisen jälkeen ei ole mahdollista, muutostilanne katsotaan tapauskohtaisesti.

5. Peruutusajankohta

Asiakkaan peruessa matkavarauksensa katsotaan peruutusajankohdaksi se hetki, jolloin Ikaalisten Matkatoimisto saa tiedon peruutuksesta toimistomme aukioloaikoina.

6. Sopimuksen sitovuus

Matkan hinta on tilaushetkellä asiakasta sitova. Ikaalisten Matkatoimisto voi tehdä tarjouksia matkaesitteen ja internet -sivujen matkoihin. Alennetut hinnat ovat voimassa siitä hetkestä kun ne ilmoitetaan ja koskevat vain uusia varauksia.

7. Matkan peruuttamistapa ja sen merkitys

Mikäli matkaa ei ole maksettu viimeistään eräpäivänä, matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matka ilman ilmoitusta. Laskun maksamatta jättäminen ei tarkoita peruuttamista, vaan peruutus on tehtävä toimistoomme.

8. Ikaalisten Matkatoimiston vahingonkorvausvastuu

Ikaalisten Matkatoimisto Oy:n vahingonkorvausvastuu perustuu YVE 16.kohtaan. Lisäksi haluamme erityisesti korostaa, että matkanjärjestäjä ei vastaa henkilökohtaisista tapaturmista eikä matkustajien omaisuutta kohdanneista vahingoista, ellei niiden voida osoittaa tapahtuneen matkatoimiston edustajien huolimattomuudesta johtuen. Helposti särkyvät tavarat ja arvoesineet on kuljetettava käsimatkatavaroina. Suosittelemme mahdollisen kotivakuutuksen matkaosan kattavuuden tarkistamista ja/tai matkavakuutuksen ottamista, johon sisältyy riittävä peruutusturvavakuutus.

9. Avustamisvelvollisuus

Yleisten valmismatkaehtojen kohdan 2.8. mukaisesti Ikaalisten Matkatoimistolla on palvelupuhelinnumero poikkeus- ja hätätapauksia varten +358 600 – 301 220. Puhelun hinta 2,96 € + pvm.

10. Ikaalisten Matkatoimiston vastuu internet-linkkien ja URL-osoitteiden tietosisällöstä

Ikaalisten Matkatoimisto ei vastaa esitteessä ja www-sivuilla esiintyvien Internet-linkkien tai URL-osoitteiden tietosisällöstä.

11. Muutosvarauma

Varaamme oikeuden muuttaa matkaehtoja ja muita tietoja ennen sopimuksen syntymistä.