Yrittäjämäinen ajattelu, kohti merkityksellistä työtä

Esa Talonen vie IMT perheyritystä eteenpäin toimitusjohtajan paikalla. Tässä hän on huiputtanut vuoren Pohjois-Norjassa Senjan saarella.

Esa Talonen on yksi IMT:n perheyrittäjistä. Tässä hän kuvaa yrittäjäasennetta osana luontevaa työkulttuuria yrityksessä sekä kuvaa miten yrityksessä kulttuuria johdetaan kohti tulevaisuuden menestymistä.


 

Yrittäjämäinen ajattelu

Olen syntynyt yrittäjäperheeseen. Äitini perusti Ikaalisten Matkatoimiston vuonna 1991, aikana jolloin me lapset olimme koulutiemme alussa. Äiti on maatalon tyttöjä, ja hänen ajattelunsa on aina kietoutunut näiden asioiden ympärille:

  • miten voin pitää läheisistä huolta
  • miten töitä tehdään parhaalla mahdollisella tavalla asiakkaan eteen
  • miten mitään ei voi saavuttaa, jollei siihen laita paljon tarmoa, työtä ja yritystä

Minä itse, sekä meidän yritys, olemme kasvaneet kulttuuriin jonka ytimessä on yrittäjämäinen ajattelu. Me olemme aina miettineet mahdollisia eri ratkaisuja asiakkaan tarpeen täyttämiseen. Olemme pitäneet huolta siitä, että sellaista toimintaa emme tee, jolle emme löydä asiakkaan suunnalta tulevaa arvoa. Kehitys on kuitenkin matkailualalla valtavaa, ja asiakkaan tarpeet jatkuvasti muuttuvia. Ne ratkaisut jotka ovat olleet hyviä aiemmin, eivät enää sovellu tähän päivään. Viimeinen vuosi on ollut dramaattisesti matkailua muuttava. Esimerkiksi, ennen covid-19 pandemiaa asiakkaiden vaatimuksissa ei ollut tautiturvallisuudesta huolehtiminen – tänä päivänä se on kaiken toimintamme keskiössä.

Yritysten on alettava johtaa organisaatioidensa kulttuuria

Itse uskon, että maailman kehittymisen vauhti vain kasvaa tulevaisuuteen kulkiessa. Se tarkoittaa, että meidän on löydettävä ratkaisuja asiakkaiden muuttuviin ja yksilöllisiin tarpeisiin entistä joustavammin ja nopeammin. Aiemmin organisaatioissa on ollut mahdollista löytää ratkaisuja suunnittelemalla ja innovoimalla etenkin yrityksen johdossa. Tänään asiakkaalle sopivat ratkaisut tulee löytää nopeammin ja päätöksiä on voitava tehdä jokaisella organisaation tasolla. Ainut tapa vastata tähän huutoon on luoda joustavasti ohjautuvat, yrittäjäasenteella toimivat tiimit jotka kehittävät työntekemisen tapoja sekä innovoivat ratkaisuja yhdessä asiakkaan kanssa.

Saavuttaaksemme tämän vision, yrityselämän on muututtava. Yritysten on alettava johtamaan organisaationsa kulttuuria ja siten tehtävä kulttuurin muutosta työelämässä, ja voi pojat, se on vasta pitkä ja kivinen tie. Meidän yrityksessä kulttuurin muutos alkoi vuodesta 2014, ja vaikka viimeisissä vuosissa olemme saaneet siihen vauhtia, emme ole lähellekään valmiita. Joskus nämä ulkoa annetut shokit kuten korona-vuosi, ovat asioita jotka lopulta laittavat ihmisten ajattelutavan muutokselle, sopeutumiskykyyn ja muutoksen syleilyyn vauhtia. Organisaatioita ei enää johdeta vain perinteisillä johtamisen työkaluilla vaan arvoilla, tulevaisuuden visiolla sekä olemassa olon merkityksellisyydellä. Paras tapa päästää ihmisten potentiaali vapaaksi ja jopa kasvattaa sitä, on luoda merkityksellisyyden tunnetta työn tekemiseen.

IMT:n matka tähän mennessä

Me IMT:llä olemme kehittäneet ihmisten osaamista ja johtamista kouluttautumisen kautta. Olemme kirjoittaneet yhteiset arvot ja sitoutuneet niihin yhdessä. Olemme keskittyneet johtamaan kulttuuria ja työpaikalla käyttäytymistä niin, että ne tukisivat toisen ihmisen energisoitumista työn äärellä. Olemme luoneet itseohjautuvat tiimit ja työntäneet heitä määrittelemään visiomme mukaiset tavoitteet. Tavoitteet jotka pohjautuvat yhteisiin arvoihimme ja tukevat sellaista työkulttuuria jota tavoittelemme. Tuemme tiimejä tekemään päätöksiä oman työn suorittamisesta ja kuinka he päivittäin johtaisivat toimintaamme täyttämään asiakkaiden tarpeita.
Työ ei ole lähellekään valmis, visiomme on vielä kaukana, mutta olemme matkalla oikeaan suuntaan. Rakennamme merkityksellistä työelämää, jotta voimme rakentaa asiakkaillemme merkityksellisiä, unohtumattomia lomamuistoja.